dijous, 25 de setembre del 2014

Comunicat del portaveu i candidat del PSC a l'alcaldia de Tortosa, Enric Roig

He decidit comparèixer, de forma voluntària davant els mitjans de comunicació per donar una explicació als tortosins i tortosines sobre la meva imputació per nomenament il·legal pel jutjat de Gandesa.
Ho faig, en contra de l’opinió, i contravenint els consells professionals de la meva defensa.
I ho faig amb tot el convenciment, no només de la meva innocència, sinó, i el que és més important, amb la certesa absoluta de que els ciutadans tenen dret a sentir una explicació del fets dels quals se m’acusa.
Permeteu-me que us faci un resum dels fets, per a passar finalment a donar-vos la meva valoració.
Com ben bé sabeu, ja que així ho han publicat diversos mitjans de comunicació, demà-passat, 25 de setembre, he de prestar declaració en el Jutjat de Gandesa com a imputat per un delicte de nomenament il·legal.
En primer lloc, vull deixar clar que es tracta d’una denúncia derivada de la meva situació laboral a l’Ajuntament de Batea.
No es tracta en cap cas d’una acció comesa, ni per la meva condició de servidor públic com a polític a l’Ajuntament de Tortosa, ni pel desenvolupament professional de la meva activitat com arquitecte al municipi de Batea.
En segon lloc, vull també deixar clar que, contràriament al que han publicat diversos mitjans, tots d’un mateix grup de comunicació local, l'única relació directa que té la denúncia amb l’afer entre l’Ajuntament de Batea i la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI arrel del Servei de Rehabilitació, és que han estat els membres d’aquesta Fundació els que han interposat la mateixa davant el Jutjat.
És a dir, en el desenvolupament de la meva activitat professional a l’Ajuntament de Batea, en cap moment he intervingut en el mencionat afer del Servei de Rehabilitació.
En tercer lloc, desconec els motius que han portat als Membres de la Fundació segle XXI a demanar la meva imputació al Jutjat de Gandesa, ja que torno a repetir, mai en aquest assumpte, he efectuat activitat o informe sobre aquesta Fundació, excepte la tramitació d’un informe efectuat per un altre tècnic, tal i com corresponia la meves obligacions professionals, i anteriorment en la seva activitat al municipi de Batea, els meus informes van estar favorables i, per tant, l’Ajuntament va procedir a resoldre favorablement allò que demanaven.
Què motiva, per tant, la meva denúncia?
El delicte de nomenament il·legal, recollit als articles 405 i 406 del codi penal, retreu la conducta del funcionari públic o autoritat que, en l'exercici de les seves competències, proposa, nomena o dóna possessió per a l'exercici d'un determinat càrrec públic a una persona, sense que concorrin els requisits legalment establerts i sabent la seva il·legalitat.
Val a dir que és un precepte gairebé inaplicable pels tribunals, que presenta un contingut dual:
- Per un costat, el delicte consisteix en proposar, nomenar o donar possessió a una persona per a un càrrec públic, sense que concorrin els requisits legals.
És a dir, només ho pot cometre aquella autoritat que nomena a un treballador públic que no compleix els requisits legals. És evident que aquest precepte no és aplicable al meu cas.
- La denúncia ve generada, per tant, per allò recollit a l’article 406 del codi Penal que contempla l’acceptació de la proposta, nomenament o presa de possessió il·legals, recollits en l’article que acabem de mencionar.
Es tracta d’un article que vol retreure a aquella persona que sabent que manca dels requisits legals exigits accepta accedir a la funció pública.
En els últims anys, jo he estat desenvolupant les tasques d’assessorament com Arquitecte en matèria d’urbanisme a l’Ajuntament de Batea.
Una tasca per a la que estic qualificat i per a la que tinc la titulació adient i que desenvolupo habitualment en el meu despatx professional donada la meva titulació d’Arquitecte Superior.
D’aquesta forma, és evident que no estic mancat dels requisits legals exigits per a desenvolupar la tasca d’assessorament en matèria d’arquitectura a l’Ajuntament de Batea, ja que compleixo el de la titulació, així com la resta de requisits que es demanen a un treballador del sector púbic.
En què es basa el Jutjat de Gandesa per a citar-me a declarar? 
Permeti’m que els expliqui la cronologia dels fets des que desenvolupo les meus tasques com assessor en matèria d’urbanisme a l’Ajuntament de Batea.
El 21 de juny de 2006 demano la meva excedència voluntària com a personal Laboral fix a l’Ajuntament de Tortosa, al que vaig accedir en superar la corresponent oposició, i on havia desenvolupant diversos feines com a tècnic superior, per a treballar en el meu despatx professional.
El 14 de febrer de 2007 l’Ajuntament de Batea en demana que col·labori, com a professional liberal, en qualitat de tècnic assessor en matèria Urbanística, i ho fa mitjançant un acord de Ple, per un dia a la setmana (7 hores a la setmana). Aquesta relació dura fins a setembre de 2008.
L’1 d’octubre de 2008, l’Ajuntament de Batea em nomena com a Assessor-Arquitecte en matèria d’Urbanisme, essent un càrrec de funcionari interí Tècnic de l’Administració Especial, i ho fa mitjançant Decret d’Alcaldia 282/08, també per una jornada laboral d’un dia a la setmana.
Aquesta relació d’interinatge, que es dóna en molts ajuntaments, arriba fins al 22 de juny de 2010
El 22 de juny de 2010, passats 4 anys de la meua excedència voluntària a l’Ajuntament de Tortosa i en haver d'incorporar-me al meu lloc de treball, i a petició meva, el propi Ajuntament de Tortosa i el de Batea pacten una comissió de serveis que són ratificades pels decrets d’alcadia 1097/2010 i 165/2010 d’ambdós ajuntaments.
El 22 de juny de 2011 es prorroga per 1 any la Comissió de Serveis entre l’Ajuntament de Tortosa i Batea.
El 22 de juny de 2012, en prendre possessió de l’acta de Regidor de l’Ajuntament de Tortosa, he de cessar obligatòriament com a personal laboral fix, efectuant-me l’Ajuntament de Batea una contractació per Prestació de Serveis Tècnics per contracte menor a l’empresa que dirigeixo, una SLP, i sempre per un dia a la setmana
Un any desprès, el 22 de juny de 2013 l’Ajuntament de Batea decideix prorrogar la prestació dels serveis tècnics al meu despatx, un contracte que ha estat prorrogat aquest any fins a 31 d’octubre de 2014, també per un dia a la setmana.
És a dir, en els set anys que ha durat la meva relació contractual amb l’ajuntament de Batea, la meva relació com a treballador s’ha desenvolupat sota diferents modalitats contractuals: com a professional lliberal, en dos etapes diferenciades, com a funcionari interí, i en comissió de serveis com a personal laboral fix.
Segons sembla, els denunciants posen en qüestió la meua situació contractual durant els més de set anys.
Crec important ressaltar que les diverses modalitats en que he prestat els meus serveis com Assessor tècnic en matèria d’Urbanisme i arquitectura a l’Ajuntament de Batea, per una jornada laboral d’un dia a la setmana, són comuns i habituals en molts dels ajuntaments i diverses administracions, tant pel que fa a la prestació de serveis, com autònom o com empresa, així com el nomenament de funcionari interí o la comissió de serveis, ja que existeixen en diverses administracions com al Departament d’Educació i Salut de la Generalitat i al propi Ajuntament de Tortosa casos que són idèntics al meu.
Vull deixar clar que jo sempre he actuat seguint el dictat del personal jurídic dels Ajuntaments de Batea i de Tortosa.
Són ells, els que decideixen el tipus de contractació que se’m proposa per ser possible i legal, una informació que jo, enno ser expert en dret administratiu contractual, desconec. Situacions que no em criden l’atenció, en donar-se en moltes altres administracions, i que jo considero absolutament dins de la legalitat.
Unes situacions que en cap cas poden ser atribuïbles a la meva responsabilitat. És a dir, quan jo accepto les diferents formes contractuals, prestació de serveis, funcionari interí, comissió de serveis i una altra prestació de serveis, per a treballar a l’Ajuntament de Batea, un dia a la setmana, ho faig amb el total convenciment  que s’està actuant dins al legalitat avalat pels tècnics corresponents.

A data d’avui, continuo completament convençut que la meua relació contractual es troba dins de la legalitat, i tinc el ple convenciment en la justícia i en l’esclariment dels fets amb la major rapidesa possible.
Perquè no us negaré que aquest afer m’encoratja i m’entristeix:
M’encoratja, de la mateixa forma que tots ens hem encoratjat alguna vegada quan, de xiquets, el mestre ens castigava per una cosa que no havíem fet. Sento ara la mateixa impotència que sentia llavors, quan en plena consciència de saber que ets innocent, havies d’assumir un càstig completament injust.
Això és el que sento.
I m’entristeix.
M’entristeix perquè prou malmès està el nostre sistema polític perquè alguns, com aquells que han interposat la querella, utilitzin la meva condició de candidat a la l’Alcaldia de Tortosa per embolicar un afer administratiu amb el que no tinc relació.
Tots sabeu el que significa per a la gent sentir que un polític està imputat en un afer judicial. Una figura, la de la imputació, que s’ha convertit en una espècie de precondemna.
Per aquesta raó, el dia que vaig conèixer que rebria la imputació, vaig posar el meu càrrec com a Regidor i candidat a l’alcaldia de Tortosa a disposició del meu partit i dels companys de l’executiva, tot i tractar-se d’un assumpte personal i laboral.
Mai no he comés un delicte, ni com a càrrec públic, ni com treballador. Em poso a disposició de qualsevol periodista o ciutadà que vulgui saber més detalls sobre els fets que se m’imputen. No amago res.
Respondré a totes les preguntes que vulguin i tants cops com sigui necessari, mostrant tota la documentació que qualsevol persona em demani al respecte.
Crec en la transparència i en la honestedat com a llums inequívoques que han de guiar el camí de l’actuació d’un polític.
I crec profundament en la justícia a la qual, sent plenament conscient de la seva ceguesa, m’encomano.
Moltes Gràcies. 

Enric Roig Montagut
Portaveu i regidor del PSC
Tortosa, 23 de setembre de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada