divendres, 22 de maig del 2015

Enric Roig proposa impulsar processos de reallotjament per a les famílies afectades pels desnonaments

Els socialistes presenten un ampli recull de propostes anunciant la construcció d’habitatge públic municipal per dedicar-lo a lloguers a preus baixos per a joves i famílies amb pocs recursos

Enric Roig, candidat del PSC a l'alcaldia, ha explicat que “els socialistes defensem que tothom té dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat Creiem que des de l’Ajuntament s’han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu aquest dret, regulant l'ús del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.” Per això, ha denunciat que “observem com el govern de Convergència i Unió de Tortosa s’ha oblidat de buscar fórmules per garantir un dret bàsic de tot ciutadà: l'accés a un habitatge digne. Aquest desistiment d'obligacions ha provocat que a Tortosa l'accés a l'habitatge de certs sectors de la població s'hagi convertit en una fet pràcticament impossible”

Aquesta dificultat per accedir a un habitatge és especialment preocupant per als joves, que sumat amb els alts preus de lloguer fan impossible una emancipació i un alt nivell d’endeutament familiar.

“L’ajuntament ha renunciat completament a la construcció d'habitatges de protecció pública i a la recuperació dels que estan actualment buits, precisament en un moment de conjuntura tan difícil respecte a l'accés a l'habitatge. Això ha provocat que infinitat d'habitatges buits de la ciutat "no tinguin un adequat relleu generacional que permeti seguir amortitzant instal·lacions i infraestructures”, ha explicat Roig, que ha detallat les propostes socialistes en habitatge, tot destacant l’elaboració d’un Pla municipal d’habitatge, que contempli i reguli les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges.

Volem posar en marxa “un veritable Pla que revolucioni de dalt a baix la política d’habitatge de l’ajuntament, un Pla que permeti ajudar els tortosins i les tortosines a desenvolupar la seva vida”, ha remarcat Roig

Aquest Pla es contemplarà amb un programa d'inspecció per tal de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquest programa permetrà imposar multes coercitives que fins 100.000 euros les entitats i empreses que tinguin immobles desocupats, tal i com determina la legislació actual. “unes multes que no s’han aplicat a l’Ajuntament de Tortosa, tot i que el govern de Convergència i Unió va aprovar una moció popular”, ha denunciat Roig que ha lamentatt “un altre incompliment de CiU, un més, per tractar d’afavorir els bancs”.

El PSC també proposa en el marc de l’esmenat pla construir un parc d'habitatges de protecció pública per a arrendament dirigit als joves menors de 35 anys i a les famílies amb pocs recursos.

El PSC també proposa fomentar la rehabilitació d’habitatges, per ajudar a reduir l’estoc de pisos i cases antigues buides amb acords entre particulars i creant una brigada de rehabilitació d'habitatges o posar en marxa un programa d'allotjament per a estudiants en habitatges de pensionistes i gent gran.

Però si en un aspecte ha fet esment Enric Roig ha estat pel que fa a les persones desnonades. L’alcaldable socialista s’ha compromès a "impulsar processos de reallotjament de famílies afectades per aquests expedients de desnonaments, perquè pensem que és de justícia i no es pot abandonar a aquestes persones a la seva sort".

Per ajudar a les persones desnonades crearem una oficina antidesnonaments destinada a orientar i assessorar legalment els ciutadans i ciutadanes del municipi que tinguin problemes per fer front al pagament dels compromisos adquirits per a la compra dels seus habitatges habituals i que no hagin aconseguit un acord previ amb la seva entitat bancària. Aquesta oficina haurà de mediar i assessorar en el tracte amb les entitats financeres.

Alhora, els socialistes proposen engegar un programa de mediació del deute hipotecari amb la finalitat de facilitar la reestructuració, quitança, control d'interessos, dació en pagament amb lloguer social i denúncies sobre l'incompliment del Codi de Bones Pràctiques.

“No deixarem els tortosins sols davant els bancs El seu ajuntament els acompanyarà i donarà suport en aquest moment”, ha sentenciat Enric roig, que ha anunciat que “per fer-ho establirem plans personalitzats de pagament d'impostos municipals, plans especials d'ajudes socials: alimentació pels seus fills, ajudes lloguer, beques de menjador, llibres i material escolar, entre altres ajudes d'urgència i suport a la formació i cerca de ocupació”.

Publicat a tortosa.socialistes.cat el dijous 21 de maig de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada