divendres, 14 de març del 2014

Intervenció d’Enric Roig al Ple 13/2016 de l’Ajuntament de Tortosa de 16 de setembre de 2013 en defensa de la petició de mesures per facilitar l’afavoriment de la concessió de beques menjadors per a xiquets i xiquetes

Senyor Alcalde, Senyores Regidores, Senyors Regidors
La moció que el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa presenta davant d’aquest plenari és una proposta sobre la qual ens agradaria no estar parlant.
Som conscients que estem patint una greu crisi econòmica i que l’erari municipal no passa pel seu millor moment, som molt conscients, però a Tortosa i en ple segle XXI, no ens podem permetre baix cap concepte que cap xiquet passi gana, que cap xiquet pateixi de malnutrició. Fins aquí podríem arribar:
No ens podem permetre que l’eslavó més dèbil de la nostra societat, els xiquets i xiquetes, passin gana. Així de senzill, i així de cruel.
Fa dos setmanes, desprès de la polèmica d’aquest estiu al voltant de la pobresa infantil que ha mantingut el govern de CiU i Esquerra Republicana amb el Síndic de Greuges, negant les evidències, la Generalitat de Catalunya anunciava a bombo i plateret que incrementava les beques de menjador un 5%.
La notícia fóra bona, si no fos perquè la partida destinada a beques menjador ha estat congelada dos anys. Dos anys!!!
La notícia fóra bona si no fos perquè l’any passat només un 6,4% dels escolars catalans varen tenir accés a una beca menjador.
La notícia fóra bona si no fos perquè aquestes beques només cobreixen la meitat del que costa el servei.
La notícia fóra bona si la pobresa infantil no s’hagués disparat fins a un 26%.
La notícia fóra bona si no fos perquè aquest curs es xifra en 10.000 xiquets i xiquetes els que no podran accedir a una beca de menjador segons l’Associació d’AMPES.
La notícia fóra bona si el Síndic de Greuges no hagués dit en el seu informe que els ajuts de menjador escolar no s’han ajustat a l’evolució de les necessitats dels ciutadans i que, malgrat que la crisi econòmica ha incrementat la precarietat de nombroses famílies, la concessió d’ajuts de menjador escolar ha baixat d’ençà del curs 2009-2010.
I ha baixat per la supressió de la partida pressupostària extraordinària de 15 milions d’euros que el Departament d’Educació va destinar a les beques de menjador. No cal recordar que en aquells moments hi havia un govern progressista a Catalunya.
La notícia fóra bona si la pròpia consellera de Benestar i Família, fent cas a allò manifestat pels Consells Comarcals, no hagués reconegut que no hi havia prou.
La notícia, encara que esperada, no és tot lo bona que hauria de ser.
La qüestió és que realment les beques menjador no es donen a tothom que les necessita sinó que es donen a qui més les necessita, i de vegades ni això.
I aquest és el problema. En el transcurs de la crisi, mentre han augmentat les peticions de beques no s’han incrementat el recursos.
Dels 34 milions d’euros que es destinen a les beques menjador per a tota Catalunya, al Baix Ebre, malgrat que la nostra realitat econòmica és molt pitjor que la de la resta del país, només els hi corresponen poc més de mig milió d’euros.
Com bé saben, aquests recursos es reparteixen entre aquells que han demanat beques en funció d’uns barems, que en cap cas arriben a cobrir el 100% del total del cost i en la majoria de casos es queden entre el 50 i el 75%.
A la pràctica, això implica que hi hagi famílies que tenen moltes dificultats per a complementar l’ajut de menjador, fins al punt d’haver de renunciar a la beca.
Renuncien a la beca per motius econòmics!!! Perquè no poden pagar la resta dels diners!!!!
I si no renuncien, per fer front al copagament, moltes famílies opten per compactar l’ajut, el que implica que els xiquets amb més dificultats deixin de fer ús del servei de menjador els dies que no és gratuït.
I això és molt greu, perquè sabem que en aquests dies no tindran garantit com a mínim una menjada diària en condicions adequades.
Davant d’aquesta realitat l’Ajuntament de Tortosa opta per no complimentar els ajuts de menjador escolar que atorga el Consell Comarcal tal com fan altres ajuntaments.
I som conscients que això es així per dos motius:
Un primer per impossibilitat, ja que les bases del Consell Comarcal prohibeixen explícitament la percepció de les beques amb qualsevol subvenció rebuda d’un altre organisme pel mateix concepte.
I un segon, per deixadesa, perquè no disposa de cap partida destinada específicament a ajudar als xiquets més necessitats.
Davant la fam, davant la malnutrició, davant la infàmia, aquí a casa nostra, preferim creuar-nos de mans.
Per aquest motiu tenim, entre d’altres, dos propostes fonamentals que elevem al ple de Tortosa:
En primer lloc que aquest plenari insti al Consell Comarcal del Baix Ebre a modificar les seves bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de beques, de forma que permeti que la percepció d’ajuts sigui compatible amb altres subvencions de l’administració pel mateix concepte, sense que aquestes, evidentment, puguin sobrepassar el 100% de la despesa, cosa que ja fan molts altres consells comarcals.
En segon lloc demanar a l’equip de Govern de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Tortosa que es creï una partida econòmica, amb suficient dotació pressupostaria, per a complementar les beques atorgades pel Consell Comarcal, de forma que cap xiquet resident a la ciutat de Tortosa, sigui privat de la subvenció del 100% del menú de les beques menjador
Estem convençuts que tots vostès votaran a favor d’aquesta proposta. 
Moltes Gràcies.
Tortosa, Terres de l’Ebre, 16 de setembre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada