diumenge, 28 de desembre del 2014

PER A L’APLICACIÓ TARIFES ESPECIALS DEL TRANSPORT PÚBLIC DE TORTOSA PER A DETERMINATS COL·LECTIUS

Resolució de l’Agrupació  Local de Tortosa del PSC segons acord de l'Assemblea celebrada el dilluns 22 de desembre de 2014

Atès que l’actual situació econòmica, que afecta a molts tortosins i tortosines, els impedeix desenvolupar amb normalitat activitats que abans de la crisi efectuaven sense cap impediment. 

Atès que el transport col·lectiu té com a objectiu facilitar la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes, escurçant el temps de desplaçament i disminuint la despesa energètica i la contaminació, la qual cosa repercuteix en tots els ciutadans i ciutadanes.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa presta el servei de transport públic mitjançant dues línies d'autobusos, la L2 i la L3.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa va incrementar les tarifes del transport públic un 3,5% al 2014, mentre els ciutadans i ciutadanes de Tortosa pateixen la pitjor crisi dels últims 40 anys.

Atès que, malgrat que hi ha tarifes reduïdes per a jubilats i estudiants, a la nostra ciutat hi ha altres col·lectius que en aquests moments tenen unes condicions socials i personals molt desfavorables.

Atès que davant aquesta situació tenim l’obligació de rendibilitzar la nostra capacitat de mobilitat, destinant el major nombre d’esforços possibles a aquells que estan patint l’actual crisi econòmica.

Atès que creiem que l’Ajuntament ha d’apostar per un model de mobilitat que afavoreixi als que menys tenen. És just i necessari que aquests grups que han vist reduït de forma considerable el seu poder adquisitiu puguin continuar utilitzant el transport públic de la mateixa manera que ho feien abans de la crisi econòmica.

Atès que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar, al Ple del mes d'agost de 2014, una moció per demanar tarifes especials del transport públic per a determinats col·lectius, que va ser votada positivament per tots els grups de l'oposició, i, una vegada més, rebutjada per la majoria conservadora de CiU, argumentant que s'està tramitant una nova licitació que establirà importants bonificacions permetent realitzar descomptes a determinats col·lectius, a la vegada que es racionalitzarà el servei, s’adaptarà a les circumstàncies actuals i s’implementarà el servei a llocs on a dia d’avui no existeix.

Atès que a data d'avui el govern municipal de l'Ajuntament de Tortosa aprovarà les tarifes del transport públic per a l'any 2015 en els mateixos termes que les de l'any 2014, és a dir sense cap mena de bonificació ni reducció de tarifes i sense que tinguem més coneixement sobre la suposada nova licitació.

És per això que l'Assemblea del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa ha pres els següents acords:

Primer. Demanar al govern municipal que apliqui la modificació tarifaria que ha de suposar l’aplicació de bonificacions i descomptes a determinats col·lectius, tal com va anunciar en el ple del passat 4 d’agost de 2014.

Segon. Que es dugui a terme la posada en marxa, com a mesura urgent, perquè ajudi a pal·liar les greus conseqüències de la crisi sobre la ciutadania del nostre municipi, d'un seguit d'abonaments especials per a determinats usuaris del transport públic.

Per aquesta finalitat proposem la creació de:
1.    Abonament reduït: amb descompte del 60% sobre el preu general de les zones de validesa aplicable als següents col·lectius:
1.    Joves de 14 a 23 anys.
2.    Estudiants, acreditant matrícula en qualsevol de les universitats, instituts i resta de centres educatius de Tortosa.
3.    Persones aturades amb prestació contributiva.
4.    Famílies nombroses i monoparentals.
5.    Persones discapacitades amb minusvalidesa superior al 65%.

2.    Abonament Súper Reduït: amb una tarifa social fixa en un preu d'entorn de 3 euros per 10 viatges aplicable a:
1.    Persones pensionistes i majors de 65 anys.
2.    Persones aturades amb prestació social no contributiva.
3.    Persones aturades sense prestacions.
4.    Infants de 4 a 13 anys.


Tercer. Que es procedeixi a signar un conveni amb la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya perquè aquestes tarifes siguin també aplicades a la L1 a les parades de Tortosa, així com a la resta de línies que uneixen els pobles i les EMD's del municipi. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada