dimarts, 2 de juny del 2015

Els regidors electes de Tortosa signen el compromís ètic amb la ciutadania

Enric Roig, Dolors Bel i Manel de la Vega es comprometen a fer complir els principis democràtics, ètics i de transparència fixats en el codi ètic del Partit dels Socialistes


COMPROMÍS ÈTIC

1. Practicaré i defensaré els criteris ètics, com a manera d’accedir al socialisme entès com un moviment de reforma progressista de la societat. En conseqüència, l’activitat política dels i les socialistes es basa en una concepció del poder polític com a instrument de reforma social i rebutja la noció del poder pel poder.

2. Exerciré aquest càrrec públics amb honestedat, correcció, equitat i transparència.

3. Rebutjaré i denunciaré absolutament qualsevol actitud de permissivitat que pugui acabar legitimant formes de corrupció.

4. Sóc plenament conscient que les retribucions als quals pugui accedir són únicament en funció de les meves responsabilitats públiques, són de naturalesa pública i corresponen exclusivament als càrrecs que ocupo, i per tant, són sempre provisionals, reversibles i estan subjectes a control i a crítica interna i externa. Així mateix em comprometo a evitar l’acumulació de retribucions.

5. L’exercici del càrrec que puc ocupar no és un privilegi, és un servei als interessos generals i a les persones a les quals vull representar. No existeixen responsabilitats indefinides i il·limitades. Totes estan subjectes a un termini i a unes incompatibilitats.

6. Anteposaré sempre en l’exercici de les meves funcions els interessos generals als particulars, els interessos de la societat als interessos personals, i faré prevaldre els interessos dels més desfavorits per tal de fer avançar els valors de la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la justícia social.

7. Actuaré en tot moment amb austeritat i moderació en relació a les despeses derivades de l’exercici de les meves funcions.

8. Em comprometo a presentar una declaració de béns i activitats a l’inici i final de les meves responsabilitats públiques així com a realitzar les oportunes actualitzacions en el cas que es produeixin canvis significatius.

9. Treballaré amb dedicació, eficàcia i eficiència per fer possible l’aplicació del programa

electoral de la candidatura per la qual he estat escollit.

10. Sóc plenament conscient que ocupo un càrrec públic en nom i representació de la candidatura PSC - CP i si en algun moment considero que la meva posició política personal no s’ajusta a la del partit que represento i això em portés a no compartir les decisions del grup municipal, em comprometo a renunciar a la meva acta de càrrec públic.

Publicat a tortosa.socilaistes.cat el diumenge 31 de maig de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada