dimarts, 2 de juny del 2015

Els regidors del PSC Tortosa signen un compromís ètic amb la ciutadania

Els tres regidors electes del PSC a l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig, Dolors Bel i Manel de la Vega, s'han compromès a fer complir els principis democràtics, ètics i de transparència fixats en el codi ètic del Partit dels Socialistes

El compromís ètic signat pels tres promulga la defensa de criteris ètics "com a manera d’accedir al socialisme entès com un moviment de reforma progressista de la societat." També prometen exercir este càrrec públic "amb honestedat, correcció, equitat i transparència" i rebutjar i denunciar "qualsevol actitud de permissivitat que puga acabar legitimant formes de corrupció".

Pel que fa a les retribucions el compromís subratlla que són únicament en funció de les responsabilitats públiques, són de naturalesa pública i corresponen exclusivament als càrrecs que ocupen, i per tant, "són sempre provisionals, reversibles i estan subjectes a control i a crítica interna i externa". Així mateix es comprometen "a evitar l’acumulació de retribucions".

El compromís també advoca per anteposar "els interessos generals als particulars" i actuar "en tot moment amb austeritat i moderació".

Els tres regidors també es comprometen a "presentar una declaració de béns i activitats a l’inici i final" de les seues responsabilitats públiques així com a "realitzar les oportunes actualitzacions en el cas que es produeixin canvis significatius".

L'últim punt aposta per renunciar a l'acta de partit si posició política personal no s’ajusta a la del partit ni al grup minicipal.

Publicat a aguaita.cat el dilluns 1 de juny de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada